שיטת הממשל באיראן לאחר המהפכה האסלאמית

שיטת הממשל באיראן לאחר המהפכה האסלאמית

ההרצאה תנתח מה הם המוסדות המרכזיים של הממשל, תחום אחריותם, מידת השפעתם, תנאי קבלת המועמדים ושיטת בחירתם.

תיאור ההרצאה

ממשל הוא תחום החיים בו נעשות החלטות הרשמיות והכוללות של חברה ומדינה. הממשל מכיל את המוסדות המרכזיים של החברה האחראים על עיצוב הכולל, ואינם מייצגים תחום חלקי בה. לאחר עלייתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן חלה שינויים מהפכניים סביב הנושא ומנגנוני הממשל שינו את פניהם מקצה לקצה. כחלק מהשינויים המהותיים שהתרחשו בעקבות עליית הרפובליקה האסלאמית באיראן, הוא שינויי אידאולוגי מהותי בשיטת הממשל. סביר להניח כי חשבתם שמנהיג הוא איש של “הכול יכול והכול עושה”! נשאלת השאלה: האם זה נכון? מה היא שיטת הממשל באיראן? דמוקרטיה? דיקטטורה? או…ההרצאה שופכת אור על התפקידנים המרכזיים בזירה הפוליטית, על האיזונים והבלמים ועל מאבקי הכוחות שבהם ומלווה בווידאו מרתק המציג את “טקס השבעתו של הנשיא רוחאני”.

תוכן ההרצאה

– המנהיג העליון: שיטת בחירת המנהיג ותחום אחריותו
– מועצת שומרי החוקה: תחום אחריותה, תנאי קבלת המועמדים ושיטת בחירתם
– מועצת המומחים: תחום אחריותה, תנאי קבלת המועמדים ושיטת בחירתם
– המועצה לשמירת האינטרסים: תחום אחריותה, תנאי קבלת המועמדים ושיטת בחירתם
– הרשות השופטת: תחום אחריותה, תנאי קבלת המועמדים ושיטת בחירתם
– הרשות המחוקקת: תחום אחריותה, תנאי קבלת המועמדים ושיטת בחירתם
– כוחות המזויינים: סוגיו, תחום אחריותם, תנאי קבלת המועמדים
– שיטת הממשל באיראן: מדמוקרטיה ועד דיקטטורה
– טקסט השבעת חברי הפרלמנט
– טקס השבעתו של הנשיא רוחאני ומאפייניו